Bärgningen

Sid 1 av 2

Alba

Inför bärgningen vidtog en period av planering, där representanter från kustartilleriet, dykfirman Dykab, Edins kranar och Peters arbetsgrupp tillsammans drog upp planerna för hur bärgningsarbetet skulle ske. Eftersom dykförbud rådde på platsen måste hela bärgningen skötas med hjälp av fjärrmanövrerade undervattensfarkoster, i första hand Sjöugglan, men även med hjälp av den något större "Mantis".

Specialtillverkat lyftok

Ganska snabbt var man överens om att låta tillverka ett speciellt ställning - ett lyftok, som skulle placeras över ALBA. Detta ok konstruerades av företaget Martec International och planen var att med hjälp av sling runt ALBAs botten kroka i detta lyftok och därefter vinscha ALBA upp mot ytan. Sista lyftet skulle sen göras av en mobil lyftkran placerad på en stor vägfärja. Men operationen blev mer komplicerad än man tänkt sig. Det sling som skulle läggas runt aktern på ALBA gick relativt lätt att få dit eftersom ALBAs stod "på näsan" med aktern upp. ALBAs tunga motor var placerad föröver och denna viktfördelning gjorde att ALBA borrade sin för djupt ner i sedimentet när hon väl nådde botten.

Vasa's teknik misslyckades

Försöken att spola en tunnel under ALBAs för, samma teknik man använde när Vasa bärgades, misslyckades på grund av att slammet rördes upp för mycket så att sikten blev obefintlig. Vasa hade dykare som kunde hantera detta, men eftersom operatörerna uppe på HMS Furusund, som styrde Sjöugglans rörelser via den TV-bild ugglan skickade till ytan, inte kunde se vad som hände nere på botten, fick man överge denna idé. Nästa idé var att släppa en kätting genom de bägge ankarklysen och på så sätt få grepp om ALBAs för. Tyvärr misslyckades också dessa försök eftersom klysena var igenproppade av slam.

Borrspett i ankarklysen

Nu gällde det att försöka sänka ner borrspett som kunde "hacka" sig igenom ankarklysen, utan att sjunka rakt igenom. Detta lyckades med hjälp av en sinnrik konstruktion som höll spetten "uppe" och efter många försök lyckades operatörerna fästa sling runt dessa borrspett. Slingen kopplades till lyftoket och den första delen i bärgningen av ALBA var avslutad efter många timmars idogt arbete.

Synål i mattan

Nästa steg i bärgningen var att kroka i lyftoket nere på botten och därefter försöka med det egentliga lyftet. Bara detta att kroka i oket kan jämföras med att sätta en synål i mattan, ta en en meter lång sytråd med en liten krok i ena ändan och försöka få tag i nålen trots att det är golvdrag! Betänk att detta gjordes utan dykarhjälp. En enastående prestation av besättningen på HMS Furusund.