Hugo Schubert – en legendarisk fartygskonstruktör

Sammandrag ur artikel av Bo Bergström i MYS NYTT nr 2/3 1997.

Hugo Schubert föddes i Norrköping 1863 och avled 1954, 91 år gammal. Den stora sjöfarten i Norrköping, med alla last-och passagererångare och stora segelfartyg, skapade Hugo Schuberts båtintresse. Hans första praktik var vid Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm.

Vid 25 års ålder avlade Schubert examen vid avdelningen för skeppsbyggarkonst vid Chalmers tekniska institut i Göteborg. Året därpå, 1889 är Schubert verksam som fartygskonstruktör vid Finnboda varv i Stockholm.

1898 blev han utnämnd till direktör för Mälarvarvet i Stockholm, vilket på den tiden var en betydelsefull befattning. Den stora ångbåtsflottan i Mälaren hörde till hans trogna kunder. Schubert konstruerade under årens lopp ett stort antal fartyg från skepp till bogserbåtar och t om pråmar.

År 1906 anlade Schubert sitt eget varv, Saltsjöbadens båtvarv, på tomten vid Svartviken i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Arbetet med den omfattande varvsanläggningen tog nästan ett år. Här på de egna varvet ritade och byggde Schubert flertalet av de unika fartyg som vi är så stolta över idag.

1912 byggdes den första stålbåten, motoryachten ALBA, som skulle bli den första i en serie på tio sk Schubertkryssare. Egentligen är det elva kryssare man talar om då även SCANIA som byggdes i furu redan 1910, också brukar räknas in i den exklusiva skaran. Sex av dessa legendariska kryssare finns kvar idag. De andra är försvunna.

61 år gammal, 1924, upphörde Schubert med att driva varvet i egen regi och Saltsjöbadens Yachtvarv arrenderades ut.

Hugo Schubert fick uppleva ett framgångsrikt liv. År 1911 erhöll han KSSS förtjänstmedalj för sina insatser som konstruktör, rorsman och styrelseledamot. Vid sin 90-årsdag den 20 juni 1953 var stor jubileumslunch framdukad i KSSS klubbhus i Sandhamn. Stor salut vid framkomsten och seglingar och stora uppvaktningar till Schubert ära. Hugo Schubert avled året därpå men efterlämnade en stor skatt av vackra och linjesköna båtar. De berömda motorkryssarna som listas nedan räknas till de vackraste motoryachter som någonsin byggt i Sverige.

Hugo Schuberts klassiska motoryachter

1910 SCANIA* (idag MAROGUNA)

1912 WIJK (idag ALBA II)

1914 INGE (idag BELLMAN)

1914 TÄRNAN (idag CAPELLA)

1914 MIGNON (försvunnen som INGE III)

1916 ATALA (idag samma namn, ATALA)

1916 MARION (idag försvunnen)

1918 SESSAN (idag BUTTERFLY)

1918 FLORA (såld till Italien som GEISHAN)

1918 ANITRA (idag försvunnen)

1919 SIGNE ELISABETH (totalförstörd vid brand 1930 som SINGVA II)

* SCANIA är byggd i kärnfuru. De andra kryssarna har stålskrov.