M/Y ALBA II nu helt träfärdig utvändigt

(feb-mars 1999)

Sid 2 av 2

Dold eldragning

AlbaEldragningen är förberedd, man har planerat och fällt in alla elrör och väntar nu på kabelhärvorna som tillverkas av Storebro Energy System AB. Samtliga eldragningar kommer blir helt dolda, spår har frästs i mahognyn och förborrade hål kommer dölja alla elkablar.

Taken klara

AlbaTaken för styrhus och salong är lagda. På taken har en epoxibehandlad glasfiberväv lagts ut som sedan spacklats, slipats och målats med en polyuretan lackgrundfärg från International.

Mantågstöttor i original

AlbaJust nu arbetar man med räckverket runt fartyget. Mantågsstöttorna är original från 1912. De klarade 30 år på Östersjöns botten mycket bra och har nu blästrats och riktats. Båtbyggarmäster Per Norberg har specialtillverkat ett mantångsvattenpass och riktar nu in stötta efter stötta. Fötterna till mantåget är nytillverkade och hela räckverket ska senare monteras ner igen och skickas till Hebo Verken för att varmförzinkas och pulverlackeras.

Helt klar utvändigt

Inom de närmaste veckorna (mars 1999) kommer allt utvändigt trä och alla däck oljas och impregneras och därmed är M/Y ALBA träfärdig utvändig. Då återstår allt inredningsarbete.

Tillbaks till sid 1